• :: Programs free download » โปรแกรมบันทึกเสียง » เขียน MP3 ด้วย Windows 8
  เขียน MP3 ด้วย Windows 8
  บทความก่อนผมพูดถึงการแปลงไฟล์วิดีโอเป็น MP3 ด้วยฟรีโปรแกรม Format Factory  บทความนี้กล่าวถึงการเขียน MP3 ลง CD หรือ DVD ด้วยฟรีโปรแกรมเหมือนกัน แต่เป็นฟรีโปรแกรมที่มากับ Windows 

  เริ่มทำการเขียนแผ่นเลย 

  เขียน MP3 ด้วย Windows 8
  นำแผ่น CD หรือ DVD เข้าเครื่องเขียน คลิกขวา เลือก Open

  เขียน MP3 ด้วย Windows 8
  ตั้งชื่อแผ่น  จากนั้นคลิก Next

  เขียน MP3 ด้วย Windows 8
  จับลากไฟล์ MP3 เข้าไปในแผ่น

  เขียน MP3 ด้วย Windows 8
  จากนั้นคลิกที่ Share ตามด้วย Burn to disc