• :: Programs free download » โปรแกรมแปลงไฟล์เสียง » แปลไฟล์ PM 3 เป็น Audio พร้อมเขียนลงแผ่น CD ฟรี
  แปลไฟล์ PM 3 เป็น Audio พร้อมเขียนลงแผ่น CD ฟรี
  แนะนำฟรีโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ MP3 เป็นไฟล์ Audio พร้อมกับเขียนลงแผ่น CD ในขั้นตอนเดียวกัน ใช้งานง่าย ใช้งานดี เป็นฟรีโปรแกรม Free Audio CD Burner

  สืบเนื่องมาจากเพื่อนบ้านมาขอความช่วยเหลือ เค้านำแผ่น MP3 ของเค้าที่ซื้อมาอย่างถูกต้อง แต่มันเปิดกับเครื่อง MP3 ของเค้าไม่ได้ เค้าเลยนำมาให้เราช่วยเขียนเป็นแบบ Audio CD เราจึงได้เจอและรู้จักโปรแกรม Free Audio CD Burner  ซึ่งสามารถแปลงไฟล์ MP3 เป็น Audio พร้อมกับเขียนลงบนแผ่น CD กลายเป็น Audio CD ได้อย่างง่ายๆ ที่สำคัญ Free Audio CD Burner เป็นโปรแกรมฟรีครับ

  การใช้งานโปรแกรม Free Audio CD Burner
  Free Audio CD Burner
  Add files... เลือกไฟล์ที่ต้องการจะเขียนเป็น Audio CD
  Drive เลือกไดร์ที่จะเขียนแผ่น Auduo CD ลงไป
  Burn  คลิกเพื่อเริ่มทำงาน

  Free Audio CD Burner
  หลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการแปลงเป็นไฟล์แบบ Audio พร้อมเขียยลงบน CD ในขั้นตอนเดียวกัน

  Free Audio CD Burner
  เสร็จแล้ว คลิก Close